Je kind kan het zelf

Je kind kan het zelf

In dit blog neem ik je mee in het boek ‘Je kind kan het zelf’, geschreven door Marijke Bisschop en Theo Compernolle.

Dit boek is interessant voor ouders, gastouders en alle andere betrokken opvoeders.

Persoonlijk sta ik voor zelfredzaamheid van een kind. Dit boek geeft inspiratie over het toepassen van zelfstandigheid bij een kind, waarbij theorie en praktijk worden uitgelegd.

‘Hoe beter een kind zich leert behelpen, hoe groter zijn vrijheid en die van de ouders wordt.’

Dit boek is geschreven voor alle opvoeders van een kind. Het leuke van dit boek is, in tegenstelling tot veel andere boeken, dat aan het eind van het boek de praktische aanpak beschreven wordt. Bij vele andere opvoedboeken weet je na het lezen wel de theorie, maar alsnog niet hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

In het boek wordt geschreven over het aanleren van nieuw gedrag in 12 stappen. Het gedrag dat je waarneemt bij een kind komt ergens vandaan. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de omgeving van het kind en het kind zelf.

Gedrag als leren lopen, zindelijkheid, zichzelf aankleden, leren schrijven enz. is aangeleerd. Bekwaamheid van een kind is aangeboren, de vaardigheid om te leren is intelligentie. Kinderen leren van wat zij zien en andersom. Volwassenen leren van het kind. In het begin zal je kind vooral nadoen van wat hij ziet.

Maak nieuw gedrag concreet en eenvoudig. “Vriendelijk zijn” is een vage opdracht of bijvoorbeeld: “wel lief zijn”. Wat bedoel je daar eigenlijk mee?

Om nieuw gedrag aan te leren heeft een kind aanmoediging nodig. Als gedrag meteen aangemoedigd wordt, verhoogt de kans op herhaling. Voorbeelden van een sociale aanmoediging zijn een kus, een dankjewel, een bewonderende blik of een knipoog. Een aanmoediging kan ook een actieve vorm aannemen, bijvoorbeeld een wandeling maken of een half uur langer opblijven, wees creatief. Naast deze 2 vormen is er ook nog een vorm van materiële aanmoediging, bijvoorbeeld een snoepje of speelgoed.

Het kan voorkomen dat je als ouders samen of dat ouders met de gastouder het niet eens met elkaar zijn over de opvoeding of het gedrag dat ze willen zien van een kind. Als dit het geval is, zal het lastig zijn om het voor een kind begrijpend te maken wanneer het zich gedraagt zoals je dat graag zou willen zien. Het moet voor een kind duidelijk zijn wat er van hem verwacht wordt.

Het boek wordt afgesloten met fijne illustraties hoe je een kind kunt leren om bijvoorbeeld sokken aan te trekken, aan- en uitkleden, tanden poetsen en eten met bestek. Alle dagelijkse momenten komen aan bod. Het helpt om met deze momenten achter je kind te zitten, zodat je kind gelijk op de juiste manier meekijkt en niet in spiegelbeeld.

Ben je geïnspireerd geraakt en zou je het boek graag willen lezen? Ik heb hieronder een link geplaatst!

Twijfel niet aan jezelf, blijf positief en consequent!

*GOB De Levensboom schrijft in dit blog over de hij-vorm als het om een kind gaat, dit kan ook om een zij gaan.