Onze werkwijze

Gastouderbureau De Levensboom verzorgt de bemiddeling van vraagouder naar gastouder en andersom. Ook zijn wij ervoor om begeleiding te geven aan de gastouders en beantwoord ook graag vragen over opvoeding.

Wat doet Gastouderbureau De Levensboom:

 • Voert vrijblijvend een intakegesprek om de wensen voor de opvang te bespreken
 • Verzorgt werving en matching van mogelijke vraagouders
 • Zal het kennismakingsgesprek begeleiden met mogelijke vraagouders
 • Een koppelingsgesprek verzorgen tussen gastouder en vraagouders
 • Stelt de contracten op en voert de nodige administratie
 • Zal jaarlijks een bezoek op de opvanglocatie voor een voortgangsgesprek
 • Voordat de opvang start en daarna jaarlijks een Risico Inventarisatie & Evaluatie Veiligheid en Gezondheid op de opvanglocatie
 • Geeft coaching aan de gastouder maar staat ook klaar voor de vraagouder
 • Voert jaarlijks evaluatiegesprekken met de vraagouder wat bij goedkeuring teruggekoppeld wordt aan de gastouder
 • Verzorgd cursussen en workshops met betrekking op de opvang en opvoeding
 • Biedt pedagogische ondersteuning voor zowel gastouder als vraagouder
 • Online beheren van urenregistratie en waar nodig wijzigen en aanpassen
 • Ziet erop toe dat betaling tussen vraagouder en gastouder goed verloopt
 • Stuurt jaarlijks jaaropgave van de Belastingdienst

We vinden vooral transparantie en een prettige samenwerking belangrijk!