Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische visie en uitgangspunten van Gastouderbureau De Levensboom. Met het pedagogisch beleidsplan wil Gastouderbureau De Levensboom haar kwaliteit blijven behouden en steeds ontwikkelen.

Het pedagogisch beleidsplan is een leidraad voor het werk in de gastouderopvang. Het maakt het pedagogisch handelen van gastouders bespreekbaar en biedt houvast. Ook maakt het de werkwijze van Gastouderbureau De Levensboom herkenbaar.

Een gastouderbureau dient een pedagogisch beleidsplan te voeren dat voldoet aan de eisen die geformuleerd zijn in de Wet Kinderopvang. Gastouderbureau De Levensboom laat in dit plan zien hoe aan deze eisen wordt voldaan.